Aktualności rok 2020/21 

 

  • Zajęcia Teatralne- s. Kasjana Szalich, Angelika Chałubek, Angelika Paradowska Jacek Zawada, Darek Wnuk, 
*Gimnastyka artystyczna – Kasia Sajewiec
*emisja głosu Regina SZydłowska , Karolina Duda,
*choreografia –Angelika Paradowska, Grzegorz Maślańka
„Zręczne figle-migle czyli żywioł zabawy”-czas trwania: 180 minut, miejsce: sala baletowa, mała scena
Podczas warsztatu będziemy oswajani z nową rzeczywistością za pomocą tradycyjnych zabaw
dziecięcych, które ułatwią przejście od codziennego trybu życia do nieco innego wymiaru.
Poznamy reguły zespołowego działania, dowiemy się jak szukać inspiracji w ciele,
w przedmiotach, różnorodnej materii plastycznej. Dowiemy się jak zintegrować grupę i rozbudzić
w niej aktywność umysłową i fizyczną. Dla wielu osób dużą barierą jest solowe wystąpienie na
scenie. O wiele łatwiej jest działać w zespole, być trybem większego zadaniowego aparatu,
w którym można się częściowo ukryć. Ponadto w prostych, na pozór zabawach mogą zaistnieć
ważne tematy i zagadnienia, które często inspirują do dalszej pracy. Przebieg zabawy może stać
się punktem wyjścia do zbudowania samodzielnego teatralnego obrazu, uruchomić odrębny proces
twórczy.
„Trening aktorski”-czas trwania: 180 minut, miejsce: mała scena, sala baletowa
Uczestnicy, którzy wcześniej poprzez gry i zabawy budowali obszar wspólnego działania, teraz
będą mieli okazję wykorzystać poprzednie doświadczenia do tworzenia teatralnych etiud.
Otrzymają krótkie teksty, na bazie których będą mieli zbudować własną historię, uruchomić emocje i wykreować niewidzialną scenografię   
  
 „Mówię świadomie czyli BHP głosu”-czas trwania: 180 minut, miejsce: mała scena lub sala baletowa
Zajęcia poświęcone prawidłowej eksploatacji narządu mowy. 
„Reżyseria w teatrze amatorskim”– czas trwania: 180 minut, miejsce: sala baletowa, mała scena
Zajęcia poświęcone będą sekretom reżyserii, pracy na linii reżyser-aktor. Warsztat rozwija
umiejętności nauczyciela/instruktora w zakresie reżyserii przedstawień teatralnych w szkole.
Nie wystarczy sobie wyobrazić, co aktor ma zagrać, trzeba to jeszcze umiejętnie mu przekazać
i pomóc wypracować na scenie.