Nasza Twórczość

Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia " Skrzydła" 2021r - był to czas wspólnego kolędowania, wzajemnych życzeń, prezentów oraz wspaniałego występu dzieci i młodzieży pt. "Zimowa Kraina " Podczas tego spotkania odbył się konkurs " Młodego Aktora "
.

Nasze małe baletnice, czują się w swoim żywiole. Dziękujemy Fundacji PZU za sfinansowanie naszym dzieciakom tego typu zajęć.

Duma i jeszcze raz duma Dziecko po skończonych występach jest pełne emocji. Widząc uśmiech swoich najbliższych samo czuje ogromną radość. Jest po prostu szczęśliwe i dumne z siebie. Dlatego nie należy oszczędzać pochwał. Występy baletowe do dawka poczucia wartości. To nagroda. To cel do którego dąży każda baletnica. Zajęcia sfinansowane przez Fundację PZU.

TEATR -PASJA -EMOCJE- PRZENIKANIE...

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA ZE WSTĄŻKĄ

Cele szczegółowe:

 Motoryka – uczeń kształtuje koordynację ruchową, zręczność, estetykę i elegancję ruchu.
 Umiejętności – uczeń wykonuje prosty układ gimnastyczny.
 Wiadomości – uczeń poznaje możliwość wykorzystania przyborów w tworzeniu układu
przy muzyce, rozumie wpływ aktywności fizycznej na swoje zdrowie i podniesienie swojej
sprawności fizycznej.
 Usamodzielnianie się – uczeń dokonuje samokontroli poprawności wykonywanych
ćwiczeń i zadań ruchowy

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA- to nie tylko zajęcia sportowe, które zwiększają sprawność ruchową, to także wspaniały sposób na rozwój kreatywności oraz forma wyrazu artystycznego. Zajęcia obejmują ćwiczenia muzyczno-ruchowe połączone z elementami rytmiki, ćwiczenia gimnastyczne z elementami akrobatyki, z przyborami do gimnastyki artystycznej – skakanka, obręcz, piłka i wstążka.
Zadanie dofinansowane przez fundacje PZU.

Warsztaty z gimnastyki artystycznej oraz baletu dla grup wiekowych w przedziale od 5 do 17 lat. Dzieci raz w tygodniu w soboty maja możliwość uczestniczyć w zajęciach ruchowych, baletu i gimnastyki artystycznej.

ale pracują nad sobą

TEATR- pasja, taniec i przenikanie. Sztuka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Może dopomóc człowiekowi w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: rozbudzić myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcić do postawy twórczej, wskazać na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczyć wartościowania. Teatr w życiu dziecka, młodzieży jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie. Tu porażka nie staje się klęską, lecz doświadczeniem, bo dotyczy tylko odtwarzanej roli aktora, a nie przeżyć własnej osoby wprost. Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie. Podstawą programu TEATR- pasja, tanic i przenikanie. jest wychowanie przez sztukę, zapoznanie z pojęciem kultura, sztuka, wspomaganie rozwoju osobowości ucznia, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, kształtowania postaw asertywnych, rozszerzania wiedzy, przygotowania świadomego i aktywnego odbiorcy .Celem jest również wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.