Coś dla ducha/ Rekolekcje

Coś dla Ducha / Rekolekcje

https://youtu.be/bERuIUAWtI0

https://youtu.be/bERuIUAWtI0

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej

Boże najlepszy Ojcze, który w Swojej Opatrzności wybierasz kogo chcesz i kiedy chcesz, by okazać Swoją miłosierną miłość zagubionym i wątpioncym, wspomnij na dziecięcą ufność i zawierzenie Twojej Słiżebinicy Antoniny Mirskiej, ktróra z miłości ku Tobie poświęciła się nawracaniu dusz zbłąkanych i zagubionych i otwarła wiele sierocych łez. Użycz jej chwały świętości na ziemi, a nam za jej wstawieńictwem udziel łaski…, o którą Cię pokornie prosimy Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …