Nasza twórczość - Teatr Metamorfoza

Idź do spisu treści

Menu główne:

TEATR- pasja, tanic i przenikanie. 

Sztuka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Może dopomóc człowiekowi w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: rozbudzić myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcić do postawy twórczej, wskazać na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczyć wartościowania.  Teatr w życiu dziecka, młodzieży jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura.
Daje on możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka,
a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia.
Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie.
Tu porażka nie staje się klęską, lecz doświadczeniem, bo dotyczy tylko odtwarzanej roli aktora, a nie przeżyć własnej osoby wprost.
Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień.
Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi,
rozwija wiarę w siebie.

  
Podstawą programu TEATR- pasja, tanic i przenikanie. jest wychowanie przez sztukę, zapoznanie z pojęciem kultura, sztuka, wspomaganie rozwoju osobowości ucznia, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, kształtowania postaw asertywnych, rozszerzania wiedzy, przygotowania świadomego i aktywnego odbiorcy .Celem jest również wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego