Konkursy - Teatr Metamorfoza

Idź do spisu treści

Menu główne:

I GRODZISKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
CREDO 2019
dedykowany pamięci Św. Jana Pawła II
TERMIN: 11.12.2019r

REGULAMIN
1. Termin i miejsce: Grodzisk Mazowiecki 11.12. 2019 ( środa ) - godz. 9.00 – Mediateka .
2. Cel przeglądu:
a) uczczenie osoby św. Jana Pawła II,
b) promowanie i popularyzowanie wartości chrześcijańskich,
c) promowanie twórczości religijnej,
d) prezentowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży.
3. Organizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola SOB „Skrzydła „
4. Współorganizatorzy:
- Grodziskim Centrum Kultury
- Mediateką
5. Zasady uczestnictwa:
a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne, wokalnoinstrumentalne, oraz schole parafialne działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp.
b) uczestnicy będą oceniani przez profesjonalne jury w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa kl. 1-3
- szkoła podstawowa kl. 4- 6 , 7-8
- młodzież ponadpodstawowa
c) osobno będą oceniani : soliści i zespoły (duet zaliczany jest do zespołów)
d) uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o tematyce religijnej, chrześcijańskiej.
e) dopuszcza się podkład muzyczny : z płyt CD-audio, pendrive lub akompaniament „na żywo".
6. Ocena uczestników: umiejętności wokalne, dobór i oryginalność repertuaru, stopień trudności oraz interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Sprawy różne:
a) organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego, poczęstunek.
b) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przejazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje.
c) każdą placówkę może reprezentować tylko jeden podmiot muzyczny np. zespół lub solista w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym, czyli jeżeli występuje w zespole to nie może występować jeszcze raz jako solista lub w duecie.
d) przegląd zakończy się w godzinach południowych wręczeniem nagród.
e) dla najlepszych przewidziane są nagrody, I II III miejsca z każdej kategorii wiekowej dla wszystkich dyplomy i upominki. Oraz wyróżniająca nagroda Burmistrza.
f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu.
g) sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie imprezy rozpatruje organizator w porozumieniu z jury.
8. Wzór zgłoszenia:
a) nazwa zespołu (liczba uczestników), nazwiska i imiona wykonawców w przypadku duetu lub solisty,
b) dokładny adres, numer telefonu placówki, opiekuna lub kierownika grupy,
c) kategoria wiekowa,
d) tytuł piosenki
e) wymagania techniczne, rodzaj akompaniamentu,
f) karty zgłoszenia powinny zawierać potwierdzenie dyrektora placówki lub ks. Proboszcza.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 grudnia 2019 roku na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola SOB „ skrzydła „ z dopiskiem „CREDO - 2019” lub na adres emailowy koordynatora festiwalu.
Koordynator przeglądu – s. Monika Kasjana Szalich - kontakt - tel.698 266 643 ;
e-mail akonim@op.pl

I GRODZISKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
CREDO 2019

dedykowany pamięci Św. Jana Pawła II


Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespoły ( ilość osób w zespole)
…………………………………………………………………………………………………………
2. Kategoria wiekowa
………………………………………………………………………………………………………….
3. Tytuł piosenki
.............................................................................................................
4. Nazwa placówki, instytucji, oraz kontakt
………………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej uczniów) oraz kontakt
………………………………………………………………………………………………………….
6. Zapotrzebowanie techniczne
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis dyrektora placówki lub opiekuna ……………………………………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć , filmów i nagrań zawierających
wizerunek uczniów ………………………………………………..………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
występujących podczas Przeglądu piosenki religijnej Credo – 2019 w mediach: Internecie, prasie, telewizji, folderach reklamowych festiwalu , festiwalowych gazetkach okolicznościowych.
(podpis rodzica/opiekuna )
……………………………………, data:……………………………………


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego