Konkursy - Teatr Metamorfoza

Idź do spisu treści

Menu główne:

II GRODZISKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
2020r
Dedykowany ku czci i pamięci 
Św. Jana Pawła II
TERMIN: 21.10.2020r

I Etap Ponadpodstawowy - Liceum i Technikum
3 miejsce - Emilia kowalska pt. Jestem białą Kartka" 
2 miejsce - Anna Kuch Wieża Babel " 
1 miejsc Zuzanna Kozioł "Wśród tylu dróg" 

II Etap Podstawowe klasy
3 miejsce Aleksandra Parczyńska
Dominika Chwieduk
Marcelina Świderska "Mario czy już wiesz" 
2 miejsce Marysia Jeleńska Agata Popeluykh " Błogosław duszo moja Pana " 
1 miejsce Sara Szmidt ' Mama Królowa" 

 
GRODZISKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
2020r
Dedykowany ku czci i pamięci Św. Jana Pawła II
TERMIN: 21.10.2020r

REGULAMIN
1. Termin i miejsce: Grodzisk Mazowiecki 21.10.2020 ( środa ) - godz. 9.00 – Sali Teatralnej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Maz. ul. Okrężna 33.
2. Cel przeglądu:
a) uczczenie osoby św. Jana Pawła II,
b) promowanie i popularyzowanie wartości chrześcijańskich,
c) promowanie twórczości religijnej,
d) prezentowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży.
3. Organizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola SOB „Skrzydła „
4. Współorganizatorzy:
- Grodziskim Centrum Kultury
- Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
- Parafia Miłosierdzia Bożego
5. Zasady uczestnictwa:
a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, wokalnoinstrumentalne, działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp.
b) uczestnicy będą oceniani przez profesjonalne jury w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa kl. 1-3
- szkoła podstawowa kl. 4- 6 , 7-8
- młodzież ponadpodstawowa
c) osobno będą oceniani , duet zaliczany jest do zespołów)
d) uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o tematyce religijnej, chrześcijańskiej.
e) dopuszcza się podkład muzyczny : z płyt CD-audio, pendrive lub akompaniament „na żywo".
6. Ocena uczestników: umiejętności wokalne, dobór i oryginalność repertuaru, stopień trudności oraz interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Sprawy różne:
a) organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego, poczęstunek.
b) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przejazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje.
c) każdą placówkę może reprezentować więcej podmiotów muzycznych np. duety lub solista w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym, czyli jeżeli występuje w duecie to nie może występować jeszcze raz jako solista.
W związku z epidemiologicznym zagrożeniem korona wirusem. COVID -19
d) Wszyscy uczestnicy konkursu podczas przesłuchania powinni być zaopatrzeni w środki
Ochrony osobistej tj maseczki
e) Uczestnicy /opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają maseczki ochronne oraz zakrywają usta i nos. ( podczas śpiewu uczestnik ściąga maseczkę )
f) Zachowujemy odpowiednią odległość od siebie.
g) Po wejściu do budynku, będzie mierzona gorączka. Opiekunom i uczestnikom.
h) Przegląd rozpocznie się w godzinach od 9.00. Każdy uczestnik będzie miał wyznaczoną godzinę przybycia na przesłuchanie. Które zakończy się wręczeniem nagród.
i) Drugim etapie konkursu czyli dla zdobywców, I II III miejsca z każdej kategorii wiekowej.
Będzie prowadzony przez Facebook.
j) Przewidziane są nagrody dla wszystkich dyplomy i upominki. Oraz wyróżniająca nagroda publiczności o której się dowiemy po głosowaniu 29.10.20r
k) Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie imprezy rozpatruje organizator w porozumieniu z jury.
8. Wzór zgłoszenia
a) nazwiska i imiona wykonawców w przypadku duetu lub solisty,
b) dokładny adres placówki szkolnej , numer telefonu opiekuna lub kierownika grupy, kategoria wiekowa,
c) tytuł piosenki
d) wymagania techniczne, rodzaj akompaniamentu,
e) karty zgłoszenia powinny zawierać potwierdzenie dyrektora placówki.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 października 2020 roku na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola SOB „ Skrzydła „ z dopiskiem „CREDO – 2020r” lub na adres e-mail akonim@op.pl Koordynator przeglądu – s. Monika Kasjana Szalich - kontakt - tel.698 266 643 ;
( po złożeniu karty zgłoszenia do organizatora uczestniczy zostaną poinformowani o godzinie prezentowanego utworu przez siebie.)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU NAGRODY CZEKAJĄ

Nagroda Publiczności
II ZASADY I CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA
1. Głosowanie jest możliwe od dnia 21 października 2020 r. od godz. 17:00 do dnia 29 października 2020 r do godz. 17:00.
2. Głosowanie ma na celu wyłonienie laureata Nagrody Publiczności spośród wykonawców zakwalifikowanych przez Organizatora do Finału Przeglądu Piosenki Religijnej CREDO i opublikowanych na oficjalnym profilu Stowarzyszenia Skrzydła w serwisie Facebook (dalej: przegląd).
3. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook na osi czasu Stowarzyszenia Skrzydła w dniach od 21. do 29 października 2020r .
4. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a następnie wejść na profil Stowarzyszenia Skrzydła na Facebooku znajdującą się pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieskrzydla/
a. zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie opublikowanymi w Wydarzeniu pod adresem: Grodzisk śpiewa św. Janowi Pawłowi II oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie linku wskazanego w Wydarzeniu oraz postach informujących o Głosowaniu
b. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to”, na wybraną pracę konkursową – wykonanie utworu udostępnione w formie video z zaprezentowanych w odrębnych postach na osi czasu. Jedna osoba może oddać maksymalnie 3 głosy (po 1 na każdą z zaprezentowanych utworów) przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com
c. Za prawidłowo oddany głos uznaje się każdą pozytywną reakcję tj. „Lubię to!”, „Super”, „Ha Ha”, „Wow” klikniętą pod wybranym projektem.
d. głosujący mogą udostępniać utwory - prace konkursowe na swoich prywatnych profilach.
5. Prace konkursowe zostaną opublikowane na Facebooku na osi czasu Stowarzyszenia Skrzydła w postaci filmów z wykonaniem danego utworu przez Uczestnika konkursu.
6. Udział w Głosowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. W efekcie Głosowania zostanie wyłoniony jeden projekt z największą liczbą głosów, którego autorzy zostaną ogłoszeni na stronie Stowarzyszenia „Skrzydła” w dn. 29.10. 2020 r. w Grodzisku Mazowieckim. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana zwycięscy drogą pocztowa. Zwycięski utwór zostanie również ogłoszony na oficjalnym profilu KPMG w serwisie Facebook w dniu 10 stycznia 2020r

II GRODZISKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
2020r
dedykowany ku czci i pamięci Św. Jana Pawła II
Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespoły ( ilość osób w zespole)
…………………………………………………………………………………………………………
2. Kategoria wiekowa
………………………………………………………………………………………………………….
3. Tytuł piosenki
.............................................................................................................
4. Nazwa placówki, instytucji, oraz kontakt
………………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej uczniów) oraz kontakt telefoniczny
………………………………………………………………………………………………………….
6. Zapotrzebowanie techniczne
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis dyrektora placówki lub opiekuna ……………………………………………………..

Osobiste świadectwo.
Kim dla Ciebie jest osoba św. Jana Pawła II

 
I GRODZISKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
CREDO 2019
dedykowany pamięci Św. Jana Pawła II
TERMIN: 11.12.2019r

REGULAMIN
1. Termin i miejsce: Grodzisk Mazowiecki 11.12. 2019 ( środa ) - godz. 9.00 – Mediateka .
2. Cel przeglądu:
a) uczczenie osoby św. Jana Pawła II,
b) promowanie i popularyzowanie wartości chrześcijańskich,
c) promowanie twórczości religijnej,
d) prezentowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży.
3. Organizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola SOB „Skrzydła „
4. Współorganizatorzy:
- Grodziskim Centrum Kultury
- Mediateką
5. Zasady uczestnictwa:
a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne, wokalnoinstrumentalne, oraz schole parafialne działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp.
b) uczestnicy będą oceniani przez profesjonalne jury w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa kl. 1-3
- szkoła podstawowa kl. 4- 6 , 7-8
- młodzież ponadpodstawowa
c) osobno będą oceniani : soliści i zespoły (duet zaliczany jest do zespołów)
d) uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o tematyce religijnej, chrześcijańskiej.
e) dopuszcza się podkład muzyczny : z płyt CD-audio, pendrive lub akompaniament „na żywo".
6. Ocena uczestników: umiejętności wokalne, dobór i oryginalność repertuaru, stopień trudności oraz interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Sprawy różne:
a) organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego, poczęstunek.
b) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przejazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje.
c) każdą placówkę może reprezentować tylko jeden podmiot muzyczny np. zespół lub solista w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym, czyli jeżeli występuje w zespole to nie może występować jeszcze raz jako solista lub w duecie.
d) przegląd zakończy się w godzinach południowych wręczeniem nagród.
e) dla najlepszych przewidziane są nagrody, I II III miejsca z każdej kategorii wiekowej dla wszystkich dyplomy i upominki. Oraz wyróżniająca nagroda Burmistrza.
f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu.
g) sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie imprezy rozpatruje organizator w porozumieniu z jury.
8. Wzór zgłoszenia:
a) nazwa zespołu (liczba uczestników), nazwiska i imiona wykonawców w przypadku duetu lub solisty,
b) dokładny adres, numer telefonu placówki, opiekuna lub kierownika grupy,
c) kategoria wiekowa,
d) tytuł piosenki
e) wymagania techniczne, rodzaj akompaniamentu,
f) karty zgłoszenia powinny zawierać potwierdzenie dyrektora placówki lub ks. Proboszcza.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 grudnia 2019 roku na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola SOB „ skrzydła „ z dopiskiem „CREDO - 2019” lub na adres emailowy koordynatora festiwalu.
Koordynator przeglądu – s. Monika Kasjana Szalich - kontakt - tel.698 266 643 ;
e-mail akonim@op.pl

I GRODZISKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
CREDO 2019

dedykowany pamięci Św. Jana Pawła II


Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespoły ( ilość osób w zespole)
…………………………………………………………………………………………………………
2. Kategoria wiekowa
………………………………………………………………………………………………………….
3. Tytuł piosenki
.............................................................................................................
4. Nazwa placówki, instytucji, oraz kontakt
………………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej uczniów) oraz kontakt
………………………………………………………………………………………………………….
6. Zapotrzebowanie techniczne
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis dyrektora placówki lub opiekuna ……………………………………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć , filmów i nagrań zawierających
wizerunek uczniów ………………………………………………..………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
występujących podczas Przeglądu piosenki religijnej Credo – 2019 w mediach: Internecie, prasie, telewizji, folderach reklamowych festiwalu , festiwalowych gazetkach okolicznościowych.
(podpis rodzica/opiekuna )
……………………………………, data:……………………………………

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego