Strona główna

„…To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inaczej niż było dotąd. Żeby iść do domu w zamyśleniu w zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć…”

O nas

Sztuka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Może dopomóc człowiekowi w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: rozbudzić myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcić do postawy twórczej, wskazać na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczyć wartościowania… Teatr w życiu dziecka, młodzieży jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura.
Daje on możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka,
a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia.

Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie.
Tu porażka nie staje się klęską, lecz doświadczeniem, bo dotyczy tylko odtwarzanej roli aktora, a nie przeżyć własnej osoby wprost.
Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień.
Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi,
rozwija wiarę w siebie.

Podstawą programu TEATR – pasja, taniec i przenikanie jest wychowanie przez sztukę, zapoznanie z pojęciem kultura, sztuka, wspomaganie rozwoju osobowości ucznia, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, kształtowania postaw asertywnych, rozszerzania wiedzy, przygotowania świadomego i aktywnego odbiorcy. Celem jest również wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Za kulisami

scenarzysta-aktor – osoba odgrywająca daną rolę w teatrze lub filmie
charakteryzator
 – osoba, która w profesjonalny sposób wykonuje makijaż
choreograf
 osoba, która zajmuje się zawodowo tańcem
kaskader
osoba występująca w filmach jako dubler
kompozytor
– twórca utworu muzycznego
kostiumolog –
osoba, która ubiera inne osoby
montażysta
– osoba, która montuje film
operator
osoba, która operuje kamerą
reżyser
osoba, która musi zrealizować się w filmach
scenariusz
jest to tekst literacki, który wykorzystuje się w filmach
scenarzysta
– osoba pisząca scenariusz
scenograf –
osoba, która zajmuje się „ubieraniem” sceny 
scenografia – 
„zaplecze”, w którym zajmują się kostiumy, dekoracje

Aktualności